Logo Yes CmasC
Grupo Yes C mas C

YES C+C Проект – Зајакнување на културните, креативните и иновативните вештини на возрасните лица

YES C+C е проект на Еразмус+ чија цел е зајакнување на културните, креативните и иновативните вештини на возрасните лица, користејќи холистички пристап за:

Grupo de estudiantes saliendo de la universidad

Постигнување социјална инклузија истовремено со зајакнувањето на културните и креативните вештини

Промовирање вработеност преку транснационална онлајн платформа за соработка

Обезбедување конкретен вид на обука и пристап за маркетирање на креативните творби на корисникот

Создавање заеднички креативни проекти

Придонесување кон издржливоста на креативните и културните сектори

YES C+C Проектот ќе придонесе кон зајакнување на развојот на креативните, културните и иновативните вештини на возрасни ученици, преку интернационална соработка меѓу организации кои се активни во културните и креативните сектори, како и обука, вработување и социјална инклузија. Главната цел на YES C+C Проектот да развие програма за обука што ќе им дозволи на возрасните ученици да развијат креативни проекти кои ќе ја зајакнат нивната вработливост и социјална и трудова вметнување.

Проектниот конзорциум е составен од пет Европски партнери: Materahub бизнис конзорциумот од Италија; Arbeitskreis Ostviertel e.V. од Германија; the Центарот за управување со знаење од С. Македонија; Conversas Associação Internacional од Португалија, и Fundación Mediterráneo од Шпанија, која го координира проектот.

Проектот започна на Март 1ви, 2021 и ќе заврши на Февруари 28ми, 2023.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This site is registered on wpml.org as a development site.